BEGELEIDER VOOR DE DIENST WONEN BEITI (M/V/X) (A 4370 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een begeleider voor de dienst wonen beiti (m/v/x) (A 4370 T).

De dienst begeleid Wonen BEITI maakt deel uit van de centra en diensten voor personen met een handicap van het OCMW van Brussel en steunt de bewoners in hun globaal levensproject in samenwerking met de diensten die hen omkaderen. De begeleiding richt zich niet alleen op de huisvesting, maar ook op andere aspecten van het leven van de bewoners (relationeel, financieel…) en van het leven in een gemeenschap. Deze dienst heeft als doel om de solidariteit tussen de bewoners van BEITI en de buurtbewoners te bevorderen.

Rol en verantwoordelijkheden

 • Zowel individuele als collectieve begeleiding aanbieden
 • Met respect voor de deontologische afstand een volwassen relatie opbouwen met de gebruikers, waarin zij kunnen rekenen op de aanwezigheid van de begeleider voor ondersteuning bij het aanleren van relationele vaardigheden. De begeleider is een vertrouwenspersoon die de identiteit en het privéleven van de gebruiker respecteert.
 • De bewoners helpen om een persoonlijk netwerk uit te bouwen en ervoor zorgen dat informatie overgebracht wordt tussen de verschillende personen/participanten, met respect voor het beroepsgeheim
 • De rechten van de gebruikers bevorderen en hen intra en extra-muros verdedigen, en hen inlichten over hun plichten
 • Een intern en extern OCMW-netwerk uitbouwen en in stand houden
 • Waken over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van elke gebruiker: aandachtig zijn voor tekenen die kunnen duiden op problemen, problemen voorkomen en snel en passend kunnen handelen in gevaarlijke situaties
 • Samen met de bewoner een individueel traject opbouwen en –volgen: samen doelstellingen opstellen, hulpmiddelen voorstellen, samen de evolutie evalueren
 • Het individueel dossier van de bewoner bijhouden in samenwerking met de verschillende medewerkers
 • Ontmoetingen en evenementen organiseren die inclusief zijn, en dit zowel ’s avonds als tijdens het weekend
 • De dienst vertegenwoordigen en werken aan pedagogische inzichten
 • De vergaderingen van de bewoners voorzitten

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving

bachelordiploma in een pedagogische/maatschappelijke/paramedische richting

OF

bachelordiploma in een andere richting EN U beschikt over ten minsten 3 jaar werkervaring in de begeleidingssector (handicap – geestelijke gezondheid – hulpverlening)

 • U bent verplicht houder van een rijbewijs B

 • U beschikt over goede organisatorische vaardigheden

 • U kan zelfstandig werken en tegelijk samenwerken met de ploeg en het netwerk

 • U kan groepen (bege)leiden, U weet hoe U moet tussenkomen in conflicten en u beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 • U bent open van geest, bent zelfverzekerd, flexibel, creatief, dynamische en U neemt initiatief

 • U beheerst Microsoft Office en internet en u bent autodidact

 • U bent houder van een SELOR-brevet of bent bereid dit te behalen

Een kennis van het associatiefsleven, een ervaring in groepsanimaties zowel als een kennis van beheer van solidaire projecten als netwerkontwikkeling zijn troeven.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract (17uur/week) van bepaalde duur van 9 maand (mogelijkheid tot verlenging in een arbeidscontract van onbepaalde duur)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : B1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 1.005,63 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4370 T dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 21/03/2019 
FR | NL