ARCHITECT (M/V/X) (A 4365 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een architect (m/v/x) (A 4365 I) voor zijn Departement der Werken om de functie van projectbeheerder van de bouw- en renovatiewerven en de technische onderhoudswerken van de gebouwen behorende tot het OCMW-patrimonium te verrichten.

Het OCMW van Brussel is actief op het vlak van stadsvernieuwing via het creŽren van nieuwbouw- of renovatiewoningen, de herinrichting van voormalige industriŽle sites in o.a. bedrijvencentra, het implementeren van handelszaken, sociale antennes, kinderkribben, jeugdontmoetingsplaatsen, rusthuizen, enz. Deze voorzieningen moeten de wijken nieuw leven inblazen, en de sociale interactie tussen de bewoners bevorderen.

Het OCMW hecht eveneens veel belang aan het milieuvriendelijke aspect van de projecten wat zich vertaalt in het afleveren van kwaliteitsvolle gebouwen met een gunstige energiescore die beantwoorden aan een ambitieus kwaliteitscharter. Daarin mikken we vastberaden op

collectieve vooruitgang.

Rol en verantwoordelijkheden:

Als projectbeheerder vertegenwoordigt hij/zij de Bouwheer gedurende het bouwproces; hij/zij neemt deel aan het opmaken van de planning, selecteert het ontwerpbureau in het kader van openbare opdrachten, beheert het financiŽle aspect van het project, waaronder het indienen van subsidieaanvragen. Hij/zij staat de projectontwerper bij in het ontwerpproces, duidt de aannemers aan in het kader van openbare opdrachten en is betrokken bij alle werfstadia tot aan de definitieve oplevering van de werken. De projectbeheerder zal soms ook voor de studies en controle van de werken van verschillende projecten zorgen.

Deze functie houdt zin voor verantwoordelijkheid in, nauwkeurigheid, groepsgeest en uitstekende communicatieve vermogens.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (diploma van architect) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geŽist wordt op het moment van de aanwerving
 • Kennis van Frans is noodzakelijk
 • Vereiste softwarekennis van Office programma's en Autocad
 • Gewenste ervaring van minimum 2 jaar als architect, onder meer in werfopvolging
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Flexibiliteit en adequaat handelen in onvoorziene omstandigheden zijn troeven. Ook het te voet uitvoeren van huisbezoeken aan patiŽnten schrikt u niet af.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming
 • Weddeschaal in overeenstemming met de baremaís voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciŽnniteit ) = 3.057,11 Ä onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privťsector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00Ä)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4365 I dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(ís) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 03/02/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL