EXPERT HR (M/V/X) (A 4362 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een expert hr (m/v/x) (A 4362 I) om conceptuele en operationele ondersteuning te bieden, in de schoot van de cel « Aanwerving & beheer van competenties” van de pool Soft HR van het Departement van het Personeel, voor het verwerven, integreren, evalueren en ontwikkelen van de nodige competenties voor de goede werking van de instelling en voor de ontwikkelingsdoelstellingen zoals die bepaald zijn door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken :

1. Deelnemen aan de ontwikkeling van het aanwervingsbeleid om de beste kandidaten aan te trekken, rekening houdend met wat de begroting oplegt :

 • Zorgen voor het beheer en de publicatie van vacatures en de kandidaturen beheren
 • Indien nodig, en in overleg met de Secretaris-generaal en/of de verantwoordelijke van het Departement van het Personeel, deelnemen aan de selectiegesprekken of gesprekken voor bevordering of interne personeelsmobiliteit. In dit kader de nodige HR-expertise en de vereiste tools aanreiken
 • In het kader van een aanwerving en/of interne mobiliteit , en op vraag, instaan voor de redactie van conclusies en/of een beoordelingsrapport van de competenties van de kandidaten die een selectiegesprek hadden
 • In samenwerking met de hiërarchische lijn een debriefing opmaken van de beoordeling van de competenties , alsook de middelen bepalen die aangewend moeten worden om de integratie en de ontwikkeling van de vaardigheden van de geďnteresseerden te vergemakkelijken
 • De kennis van de sector permanent up-to-date houden

2. De evaluatieprocedure beheren en opvolgen :

 • Steun bieden aan de hiërarchische lijn met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de evaluatoren (met name voor een optimale benutting van de evaluatie-tool)
 • Regelmatig de evaluatie-tool evalueren en de nodige wijzigingen voorstellen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de doelstellingen en activiteiten van een instelling die voortdurend in evolutie is, alsook een beleid uitwerken voor het beheer van de competenties (identificeren van potentieel, opleidingsbehoeften, wensen om door te groeien)
 • De hiërarchische lijn ondersteunen en adviseren in het beheer en de opvolging van de functieomschrijvingen van hun medewerkers(beschikbaar zijn om af te spreken met de teams en de hiërarchische verantwoordelijken voor elke update en/of het opstellen van nieuwe functieomschrijvingen en hen raad geven betreffende de technische- en gedragscompetenties)
 • Antwoord geven op alle vragen van personeelsleden en leden van de hiërarchie betreffende de evaluatie

3. De behoeften vaststellen inzake de ontwikkeling van competenties en deze bevindingen doorgeven aan de cel «Vorming en ontwikkeling van competenties» :

 • Op basis van de evaluaties (van de algemene, totale situatie), de noden bepalen voor de competenties die moeten ontwikkeld worden
 • De cel «Vorming en ontwikkeling van competenties» informeren over de geconstateerde noden, zodat hiermee rekening kan gehouden worden

4. Zorgen voor een regelmatige update van het organigram van de departementen en personeelsleden

5. Geregeld deelnemen aan evenementen om de instelling te promoten als werkgever (carričrebeurzen, onderwijsinstellingen, …)

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master in philologie en letterkunde of in humane wetenschappen of in psychologische wetenschappen) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt het Nederlands als moedertaal of U hebt uw humaniora in het Frans of in het Nederlands gevolgd en uw diploma hoger onderwijs in de andere taal behaald (Frans of Nederlands)
 • U bent een dynamisch en creatief persoon, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent
 • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen
 • U bent in staat om in team of zelfstandig te werken
 • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet) en managementtools (overzichtstabellen)
 • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Een eerste ervaring in een publieke administratie en een ervaring van minimum 2 jaar inzake Human Resources zijn troeven .

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 3.057,11 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4362 I dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 05/02/2019.

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL