BEHEERSANALIST (M/V/X) (A 4337 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een beheersanalist (m/v/x) (a 4337 t) voor het Departement FinanciŽn.

Deze functie omvat volgende taken:

 • Een financiŽle visie ontwikkelen voor zijn/haar departement, door de diverse activiteiten van dat departement op financieel gebied te observeren en te analyseren alsook het macro-economisch klimaat en de evolutie binnen de sector
 • Een goed financieel beheer van het departement verzekeren zodat de vastgelegde sociale beleidslijnen succesvol uitgevoerd kunnen worden, en erop toezien dat de financiŽle prestaties van het departement worden geoptimaliseerd zodat de beschikbare financiŽle middelen optimaal ingezet kunnen worden
 • De financiŽle zaken van het departement aansturen, coŲrdineren en opvolgen om, volgens de geldende regels en procedures, in te staan voor de planning en uitwerking van de exploitatiebegrotingen en begrotingswijzigingen, de budgetopvolging, het beheer en de boekhoudkundige verwerking van de inkomsten en uitgaven van zijn/haar departement

 

Deze functie vraagt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een ontwikkelde teamgeest.

Rol en verantwoordelijkheden :

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken :

1) In nauwe samenwerking met de Directie van het Departement FinanciŽn deelnemen aan alle financiŽle besprekingen of projecten gelinkt aan de activiteiten/doelstellingen van zijn/haar departement

2) De rol van ęFinancieel ReferendarisĽ vervullen voor zijn/haar departement

Het belangrijkste aanspreekpunt (de referentiepersoon) worden voor alle financiŽle zaken van zijn/haar departement, en dit zowel voor de directie van het Departement FinanciŽn als voor de directie of alle hiŽrarchische verantwoordelijken van departement waarvoor hij/zijn instaat

3) Een goed financieel beheer van het departement verzekeren

- Op behoorlijke wijze de exploitatiebegroting opmaken voor de verschillende diensten en instellingen van zijn/haar departement, alsook de begrotingswijzigingen en interne kredietaanpassingen, en erop toezien dat de budgetten van het departement worden geoptimaliseerd

- De opvolging van de begroting en de beheercontrole formaliseren voor de voor de verschillende diensten en instellingen van zijn/haar departement

- Een goede boekhouding verzekeren van de inkomsten en uitgaven van zijn/haar departement

- De rekeningen van zijn/haar departement analyseren en actief deelnemen aan het afsluiten van de rekeningen van zijn/haar departement

- Economische mogelijkheden analyseren voor projecten binnen zijn/haar departement

- Binnen de opgelegde termijn financieel advies geven inzake de rapporten voor het vastleggen van uitgaven, subsidies, Ö voor zijn/haar departement

- FinanciŽle expertise verlenen aan de verantwoordelijke van het departement (optimalisatie van de financiering, verantwoording voor de exploitatiesubsidies, analyse des analyse van de bedrijvigheids- of managementindicatoren van zijn/haar departement, Ö)

4) Bijdragen tot het bereiken van de vastgelegde doelstellingen voor de Cel Begroting van het Departement FinanciŽn, en Ė in samenwerking met de directeur van het Departement - deelnemen aan financieel overleg betreffende zijn/haar departement

- Regelmatig een stand van zaken opmaken/rapporteren aan de verantwoordelijke van de Cel Begroting en de DG van het departement betreffende de vooruitgang bij de verschillende werkzaamheden, en alle relevante informatie betreffende zijn/haar departement doorgeven

- Waken over de correcte toepassing van de financiŽle beslissingen die de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam voor zijn/haar departement

- Samenwerken met de verantwoordelijke van de Cel Begroting en de DG van het departement aan de uitwerking van gemeenschappelijke tools die de werkzaamheden van de Cel Begroting en te volgen procedures kunnen verbeteren

- Deelnemen aan de ontwikkeling van een financieel datawarehouse van de instelling

- Voortdurend zijn kennis van de sector up to date houden

- FinanciŽle tekortkomingen binnen zijn/haar departement opsporen en/of aanpakken

- Erop toezien dat de taken worden volbracht, door teamvergaderingen te organiseren met verantwoordelijken van diensten, instellingen of departementen

5) Als financieel directeur het departement vertegenwoordigen

- Deelnemen aan diverse meetings betreffende de financiŽle aangelegenheden van zijn haar departement

- De verantwoordelijke van de Cel Begroting vertegenwoordigen wanneer die afwezig is, en dit in verschillende meetings betreffende zijn/haar departement

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentie/master in een economische of financiŽle richting ) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geŽist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en sterk in rapportering
 • U werkt resultaatgericht
 • U heeft relationeel, organisationeel, coŲrdinatorisch talent en bent vaardig in groepsleiding
 • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet) en managementtools (overzichtstabellen)
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Tweetaligheid (NL/FR) en kennis van de nieuwe OCMW-boekhouding zijn troeven.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van bepaalde duur (mogelijkheid tot verlenging in een contract van onbepaalde duur)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de baremaís voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciŽnniteit ) = 3.057,11 Ä onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving.
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens.
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privťsector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00Ä).
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola).
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief.
 • Aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Voortgezette opleiding.

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4337 T dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(ís) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 16/12/2018.

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66.


 
FR | NL