VERANTWOORDELIJKE VAN DE CEL “HUMAN RESOURCES” (M/V/X)

Het OCMW van Brussel zoekt een verantwoordelijke van de cel “human resources” (m/v/x) Om de implementatie, de ontwikkeling en de opvolging van het aanwervings- en rekruteringsbeleid in de “HR-pool” aansturen alsook het beleid voor het beheer van de competenties, om te zorgen voor een goede werking van de instelling.

Rol en verantwoordelijkheden:

1. Instaan voor de planning, de coördinatie en de opvolging van de activiteiten van de cel «Human Resources »

- De activiteiten coördineren, prioriteiten bepalen en erover waken dat alle taken van de cel uitgevoerd worden

- Opsporen en/of behandelen van disfuncties binnen de cel of andere disfuncties die gevolgen hebben voor de werking van de cel

- Nieuwe procedures en informaticatools invoeren naargelang de opdracht van de cel evolueert

- Instaan voor de organisatie en de nodige informaticaondersteuning om de processen binnen de cel te versterken en te beheren

- Tijdens teamvergaderingen de vereiste informatie voor de uitvoering van de taken doorgeven aan het team

- De referentiepersoon zijn inzake Human Resources voor de leden van de cel, de directie van het Departement van het Personeel en de hiërarchische lijn

- De leden van het team individueel opvolgen (functioneringsgesprek, bijsturing, evaluatie, …) en zorgen voor continue vorming

2.  Bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de pool en deelnemen aan beraadslagingen over de werking van de cel in samenwerking met de Directie en/of andere celverantwoordelijken

- Regelmatig een stand van zaken opmaken voor de Directie betreffende de vooruitgang binnen de activiteiten van de cel, en alle relevante informatie communiceren

- De beslissingen toepassen die genomen zijn door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn : strategische beslissingen functioneel maken

- Actief meezoeken naar mogelijke oplossingen en initiatieven voorstellen

- De Directie van de pool assisteren bij het beheer van specifieke zaken in verband met de cel HR

- Samen met andere cellen/diensten meewerken aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke tools

3.  In overleg met de experten van de cel, zorgen voor de ontwikkeling van het aanwervingsbeleid om de beste kandidaten aan te trekken, rekening houdend met wat de begroting oplegt

- Het beheer en de publicatie van werkaanbiedingen verzekeren

- Zorgen voor het beheer van de kandidaturen

- Indien nodig, en in overleg met de Secretaris-generaal en/of de verantwoordelijke van de “HR-pool”, deelnemen aan de selectiegesprekken of gesprekken voor bevordering of interne personeelsmobiliteit. In dit kader de nodige HR-expertise en de vereiste tools aanreiken

- In het kader van een aanwerving en/of interne mobiliteit , en op vraag, instaan voor de redactie van conclusies en/of een beoordelingsrapport van de competenties van de kandidaten die een selectiegesprek hadden

- In samenwerking met de hiërarchische lijn een debriefing opmaken van de beoordeling van de competenties , alsook de middelen bepalen die aangewend moeten worden om de integratie en de ontwikkeling van de vaardigheden van de geïnteresseerden te vergemakkelijken

- De kennis van de sector permanent up-to-date houden

4. In overleg met de experten van de cel “Human Resources”, het beheer en de opvolging van de evaluatieprocedure garanderen

- Steun bieden aan de hiërarchische lijn met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden van de evaluatoren (met name voor een optimale benutting van de evaluatie-tool)

- Regelmatig de evaluatie-tool evalueren en de nodige wijzigingen voorstellen om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de doelstellingen en activiteiten van een instelling die voortdurend in evolutie is, alsook een beleid uitwerken voor het beheer van de competenties (identificeren van potentieel, opleidingsbehoeften, wensen om door te groeien)

- De hiërarchische lijn ondersteunen en adviseren in het beheer en de opvolging van de functieomschrijvingen van hun medewerkers(beschikbaar zijn om af te spreken met de teams en de hiërarchische verantwoordelijken voor elke update en/of het opstellen van nieuwe functieomschrijvingen en hen raad geven betreffende de technische- en gedragscompetenties)

- Antwoord geven op alle vragen van personeelsleden en leden van de hiërarchie betreffende de evaluatie

5. De behoeften vaststellen inzake de ontwikkeling van competenties en deze bevindingen doorgeven aan de «Vorming en ontwikkeling van competenties »

- Op basis van de evaluaties (van de algemene, totale situatie), de noden bepalen voor de competenties die moeten ontwikkeld worden

- De cel «Vorming en ontwikkeling van competenties» informeren over de geconstateerde noden, zodat hiermee rekening kan gehouden worden (= een verbindingsfunctie)

6.
Zorgen voor een regelmatige update van het organigram van de departementen en personeelsleden

7.
Geregeld deelnemen aan evenementen om de instelling te promoten als werkgever (carrièrebeurzen, onderwijsinstellingen, …)

Profiel

  • U bent houder van een Master in Human Resources
  • U heeft minimum 3 jaar aantoonbare ervaring inzake Human Resources
  • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
  • U beheerst perfect het Nederlands en heeft een degelijke kennis van het Frans
  • U bent dynamisch, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent
  • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding
  • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen
  • U bent in staat om in team of zelfstandig te werken
  • U kan vlot overweg met informaticatools (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet) en managementtools (overzichtstabellen)
  • U heeft minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in teammanagement (4 personen)

Een eerste ervaring i in een publieke administratie is een troef.

Voorwaarden: arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming).

Voordelen: Tussenkomst in de abonnementskosten van het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, erkenning van de beroepservaring (openbare en/of privésector) en continue vorming.

Ons human resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Als u op zoek bent naar een omgeving die u zowel uitdagingen als stabiliteit biedt.

Contacteer ons dan zonder verwijl op het volgende adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of op ons postadres: OCMW van Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel.


 
FR | NL   


Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI