REFERENDARIS SCHOOLBEGELEIDING (M/V/X)

Het OCMW van Brussel zoekt een referendaris schoolbegeleiding (m/v/x) voor een huiswerkhulp voor leerlingen van het Franstalig onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheden:

- Dagelijks bestuur huiswerkhulp

- In overleg met de andere leden van het jeugdteam :

 • Kinderen ontvangen
 • Werkgroepjes samenstellen
 • Huiswerkhulp geven
 • Individuele begeleiding geven
 • De lesruimte inrichten
 • Ludiek-educatieve activiteiten organiseren
 • Pedagogische werkinstrumenten zoeken (documentatie, lesmateriaal, …)

  - Administratief beheer individuele dossiers :

 • Individuele dossiers opmaken – Inschrijvingsfiche en medische fiche
 • De evolutie van het kind evalueren
 • Schoolrapporten opvolgen

  - Administratief beheer huiswerkhulp en buitenschoolse activiteiten :

 • Animatoren aanwerven in overleg met de verantwoordelijke van de antenne en de maatschappelijk werker referendarisjeugd
 • Animatoren en vrijwilligers omkaderen
 • De inventaris opmaken van het pedagogisch materiaal, de noden evalueren en lijsten met te bestellen materiaal overmaken aan de Dienst Jeugd
 • De maandkalender van de animatoren beheren (fiche met het uurrooster van elke animator)
 • De tabel met aanwezigheden van de leerlingen beheren (aantal ontvang kinderen – aantal aanwezige animatoren)
 • Deelnemen aan de redactie en de toepassing van het lesplan
 • Trimestriële evaluatie van de ingeschreven kinderen (rapporten, enz ...)
 • Aanvragen voor cash geld versturen om de activiteiten te ontwikkelen
 • Boekhoudtabellen opmaken en de bijlagen klasseren die de gedane uitgaven rechtvaardigen op basis van de gevraagde voorschotten
 • Statistieken bijhouden (aantal kinderen, dagelijkse aanwezigheden, wachtlijst, ...)

  - Samenwerkingen :

 • Samenwerking met de maatschappelijke assistenten van de sociale antenne
 • Nauwe samenwerking met de maatschappelijk werker referendaris jeugd
 • Regelmatige ontmoetingen met de ouders
 • Overleg met scholen en pedagogische link tussen de scholen en de families

  - Vergaderingen :

 • Deelname aan de teamvergadering
 • Deelname aan opleidingen
 • Deelname aan de jeugdactiviteiten die de antenne organiseert (zomervakantie, uitstapjes, …)


- Gemeenschapswerking :

 • Deelnemen aan de werkgroep onderwijs van de lokale coördinatie
 • Ontwikkelen van en deelnemen aan collectieve projecten en gemeenschaps-projecten.

Aangezien het om een Franstalige schoolhulp gaat en rekening houdend met de aard van de openstaande functie, spreekt het voor zich dat de kandidaten het Frans als moedertaal hebben.

Profiel

 • U bent houder van een bachelor
 • U bent idealiter tweetalig (FR/NL)
 • U bent dynamisch en leergierig
 • U beheerst goed de leerstof van de lagere school
 • U toont levendige interesse voor de jeugdproblematiek
 • U beschikt over psychologisch-pedagogische bevoegheden om kinderen te begeleiden
 • U bent in staat groepsprocessen te beheren
 • U bent bekwaam om animatoren, vrijwilligers en leerlingen te omkaderen
 • U kunt zowel in team als zelfstandig werken
 • U bent houder van het SELOR brevet of bereid het te behalen

Voorwaarden: vervangingsarbeidscontract van19 u./week (van maandag tot donderdag van 14 u 00 tot 18 u 00 + 3 uren te verdelen over de week, in overleg met de verantwoordelijke van de antenne).

Voordelen: Tussenkomst in de abonnementskosten van het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, erkenning van de beroepservaring (openbare en/of privésector) en continue vorming.

Ons human resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Als u op zoek bent naar een omgeving die u zowel uitdagingen als stabiliteit biedt.

Contacteer ons dan zonder verwijl op het volgende adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of op ons postadres: OCMW van Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel.


 
FR | NL   


Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI