VERANTWOORDELIJKE ADMINISTRATIEVE CEL (M/V/X)

Het OCMW van Brussel zoekt een verantwoordelijke administratieve cel (m/v/x) om het Departement van het Personeel te versterken.

Voor deze functie heeft u volgende ervaring en competenties nodig: een teamleader zijn, gevoel hebben voor organisatie en houden van administratief werk, diplomatisch/ communicatief zijn en interesse hebben in contacten met een kwetsbare doelgroep (personen die via het OCMW aan werk gezet worden – onder een contract ‘artikel 60§7’ – om professionele ervaring op te doen en recht te krijgen op bijdragen van de sociale zekerheid).

Rol en verantwoordelijkheden:

U staat in voor de coördinatie van de cel die verantwoordelijk is voor de goede administratieve verwerking en opvolging van de contracten ‘artikel 60§7’ (rol van «sociaal secretariaat »), in samenwerking met het Departement dat zorgt voor de socioprofessionele inschakeling van geholpen personen.

In het kader van deze functie verzekert u:

1) Het management van de cel,

2) Een vlotte samenwerking met Departement voor socioprofessionele inschakeling,

3) Een duidelijke communicatie naar interne of externe partners betreffende de «regelgeving» rond het beheer van arbeidscontracten.

1) Uw rol als manager van de cel omvat:

- De werkorganisatie van de cel: de activiteiten van de cel coördineren met oog voor deadlines; toezien op de polyvalentie van het team om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen; zorgen voor een evolutie in de werkorganisatie op basis van de behoeften, door bijvoorbeeld met de Dienst Informatica aangepaste hulpmiddelen te ontwikkelen.

- De begeleiding en motivatie van de medewerkers: tijdens teamvergaderingen de vereiste informatie doorgeven voor een correcte uitvoering van de taken; zorgen voor continue opleiding van medewerkers op basis van hun sterke en zwakke punten en volgens de behoeften vastgesteld bij de uitoefening van hun taken; de medewerkers individueel opvolgen (functioneringsgesprek, evaluatie…).

- De supervisie van de activiteiten van de cel: de goede uitvoering van de taken controleren; specifieke dossiers behandelen die moeilijk zijn voor het team (contacten met ziekfondsen en Actiris) of die om een bijzondere opvolging vragen.

- De directe link vormen met de directie van het Departement van het Personeel.

2) Uw functie als contactpersoon met het Departement voor socioprofessionele inschakeling omvat:

- regelmatig overlegvergaderingen houden met het departement om oplossingen te zoeken voor problemen die beide partijen ondervinden;

- informaticatools ontwikkelen voor beide departementen, in samenwerking met de Dienst Informatica.

3) U verzekert de communicatie met interne of externe partners betreffende de «regelgeving» rond het beheer van de arbeidscontracten, wat betekent dat u:

- op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de wetgeving rond de thema’s die uw team behandelt (werkloosheid, ziekenfondsen…);

- vragen van partners beantwoordt en initiatieven neemt om hen te informeren over voor hen nuttige reglementaire aspecten.

Profiel

- U behaalde een universitair diploma (Master/Licencie) en bent houder van een SELOR-taalbrevet of bent bereid dit te behalen.

- U beheerst perfect het Nederlands en heeft een degelijke kennis van het Frans.

- U bent dynamisch, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent.

- U leidt graag een team (6 personen).

- U heeft sterke communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) en voelt zich goed bij elk publiek.

- U bent in staat om in team of zelfstandig te werken.

- U bent bedreven in informaticatoepassingen (Word, Excel, …).

Een eerste ervaring in teammanagement alsook in een publieke administratie zijn troeven.

Voorwaarden: arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).

Voordelen: tussenkomst in de abonnementskosten van het openbaar vervoer of fietsvergoeding, maaltijdscheques, aantrekkelijke vakantieregeling, inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) en voortgezette opleiding.

Ons human resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk via: jobs@cpasbru.irisnet.be of per post: OCMW van de Stad Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel . 
FR | NL   


Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI