BEHEERDER VERHUUR HANDELSRUIMTEN EN KANTOREN (M/V/X)

Het OCMW van Brussel zoekt een beheerder verhuur handelsruimten en kantoren (m/v/x) om de Cel Verhuurbeheer te versterken, die belast is van de gebouwen en woningen die door het Departement Eigendommen verhuurd worden.

Het Departement Eigendommen van het OCMW van Brussel beheert een patrimonium van 2.500 verhuurde eenheden, of bij benadering 2000 woningen en 250 handelsruimten en kantoren.

De gebouwen zijn bijna uitsluitend gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel (Vijfhoek, Laken, Neder-over-Heembeek en Haren).

Het OCMW heeft de taak om deze eigendommen als goede huisvader te beheren, ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden ingezet en ze te gebruiken in het kader van de openbare dienstverlening voor maatschappelijk welzijn waarin het OCMW sterk investeert.

Als beheerder verhuur handelsruimten en kantoren zorgt U ervoor dat het verhuurproces vlot verloopt. Dit omvat volgende taken:


Opdracht

Commercieel beheer van de eenheden die vrij zijn.

Administratieve opvolging van de verhuur en de huurders : beheer van kandidaturen voor handelshuurovereenkomsten en huurcontracten voor kantoren.

Ontvangst van kandidaat-huurders / hun noden analyseren en geschikte antwoorden bieden.

Administratieve opvolging van de lopende huurovereenkomsten.

Telefoonpermanentie.

Opvolgen van het huurvacuüm.


Beheer van kandidaat-huurders

Kandidaat-huurders ontvangen en hen informatie verstrekken. Ontvangen en documenteren van kandidaturen.

Passend antwoord bieden op inkomende mails en brieven.

Wettelijke en reglementaire informatie verstrekken aan kandidaten.

Plaatsbezoeken organiseren. Een agenda bijhouden.

Toewijzingsrapporten opmaken om aan het Comité voor het Patrimonium en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor te leggen.

Opstellen van huurovereenkomsten.

Controleren of het verhuurdossier in orde is (plaatsbeschrijving bij intrek, huurwaarborg en verzekeringen).


Beheer van aanvragen voor de verlening van handelshuurovereenkomsten en huurcontracten voor kantoren / opzeg / overdracht

Een tijdstabel bijhouden om de wettelijke periodes op te volgen voor verlengingsaanvragen van huurcontracten en de bijhorende mogelijkheden om de huurprijzen van lopende contracten te verhogen..

Opvolging van opzeggingen en overdrachten.

Opzoeken van concrete informatie voor de evaluatie van huurprijzen in de omgeving van het betreffende handelspand.

Administratief beheer van bovengenoemde huurders (rapport voor de Raad voor maatschappelijk Welzijn, opmaak van aktes, codering, activering, bijhorende briefwisseling).


Beheer van technische klachten en goedkeuringsaanvragen voor het uitvoeren van werken

Ontvangen en behandelen van diverse aanvragen van huurders.

Beheer van technische klachten met de betrokken diensten (Regie Dispatching, CTA).


Profiel:

· in het bezit zijn van een bachelor en/of houder van een diploma vastgoedmakelaar ;

· aanzienlijke ervaring hebben in vastgoedbeheer;

· goede kennis hebben van de wetgeving inzake handelshuurovereenkomsten ;

· goede, actieve kennis hebben (mondeling en schriftelijk) van het Frans;

· houder zijn van een SELOR-brevet of bereid zijn dit de behalen ;

· ervaring hebben in, of bijzondere belangstelling hebben, voor alles wat betrekking heeft op de rechten van huurders en eigenaars van eigendommen ;

· sterk zijn in de organisatie van de behandeling en opvolging van dossiers ;

· in staat zijn om administratieve taken uit te voeren;

· kunnen werken met de klassieke softwareprogramma’s (o.a. Word, Excel, PowerPoint);

· zin hebben voor initiatief en talent hebben voor samenwerking en de organisatie van opdrachten in team.

Aanbod: arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming), tussenkomst in de abonnementskosten van het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, maaltijdcheques, erkenning van de beroepservaring (openbare en/of privésector) en continue vorming op het terrein.

Als u op zoek bent naar een omgeving die u zowel uitdagingen als stabiliteit biedt.

Contacteer ons dan zonder verwijl op het volgende adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of op ons postadres: OCMW van Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel.


 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI