AANKOPER OVERHEIDSOPDRACHTEN (M/V)

Het OCMW van Brussel zoekt een aankoper overheidsopdrachten (m/v).

Opdracht van de dienst: toestaan aan de afdelingen van het OCMW om goederen en diensten aan te kopen om in hun behoeften te voorzien, conform de wetgeving en binnen de opgelegde termijnen.

Voor deze functie heeft u volgende ervaring en competenties nodig: organisatorisch en communicatief zijn , prioriteiten kunnen beheren en bekwaam zijn om te onderhandelen.

Rol en verantwoordelijkheden:

U bent verantwoordelijk voor de aankoop van de noodzakelijke
goederen en diensten voor het OCMW, met respect voor de geldende wetgeving.

- U voert volgde taken uit:

 • systematisch en op vaste tijdstippen de aanvragen/noden ontvangen;
 • de aanvraag (nood) of de technische informatie bevestigen met de verzoekende dienst;
 • prospecteren en de markt leren kennen;
 • een bestek opmaken dat zoveel mogelijk voldoet aan de reële noden van de aanvrager, conform de wetgeving en de Koninklijke besluiten tot uitvoering;
 • een principerapport opmaken dat de noden, de voorgestelde procedure en de geldende rechtsgronden bevat, en de opvolging van dit rapport verzekeren;
 • de geschikte firma’s contacteren of de bekendmaking van de opdracht verzorgen;
 • de offertes ontvangen en desgevallend een openingszitting organiseren;
 • de offertes analyseren en vergelijken;
 • onderhandelen conform de wettelijke bepalingen betreffende de gunning van overheidsopdrachten;
 • de uiteindelijke keuze bevestigen en motiveren bij de gebuikersdienst(en);
 • het gunningsrapport opmaken en de opvolging ervan verzekeren bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
 • de briefwisseling verzorgen voor informatie en/of kennisgeving
 • waken over de samenstelling van de borgtocht;
 • bestelbonnen beheren (ze opmaken en goedkeuren indien nodig);
 • facturen goedkeuren indien nodig;
 • de vertaling en het nazicht ervan verzorgen van alle documenten.

Profiel

- U bent houder van:

 • een baccalaureaatsdiploma (hoger onderwijs van het korte type) of een getuigschrift hoger secundair onderwijs;
 • een SELOR-brevet (of bereid dit te behalen).

- U zal werken in een tweetalige omgeving. Kennis van het Nederlands is dus een grote troef.

- U heeft volgende kwaliteiten:

 • luisterbereid en in staat om de noden van de beherende diensten en de gebruikers te begrijpen;
 • dynamisch en in staat om te zorgen voor voortdurende evolutie;
 • autonoom;
 • reële kennis van Word en Excel, en makkelijk andere software beheersen.

Voorwaarden: een arbeidscontract van onbepaalde duur (met mogelijkheid tot statutaire benoeming), houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Voordelen: tussenkomst in abonnement openbaar vervoer, aantrekkelijke vakantieregeling, inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) en voortgezette opleiding.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk via: jobs@cpasbru.irisnet.be of per post: OCMW van de Stad Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel . 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI