HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (M/V)

Het OCMW van Brussel zoekt een hoofdverpleegkundige (m/v).

Bevoorrechte partner van de directie bij de ontwikkeling van het leefproject in het rust- en verzorgingstehuis. Verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en coördinatie van de leefeenheden, in samenspraak met het pluridisciplinair team.

Twee instellingen zijn momenteel op zoek naar een hoofdverpleegkundige:
• Huis Vesale (128 bedden), dat uitsluitend personen met dementie of aanverwante aandoeningen opvangt en begeleidt.
• Rusthuis Ter Ursulinen (137 bedden), dat RVT-bewoners huisvest en sinds kort ook beschikt over 8 serviceverblijven.

Voor deze functie dient u over ervaring en bekwaamheid te beschikken binnen een beleid ten gunste van het welzijn van ouderen, als volwaardige burgers, waarvan de autonomie wordt aangemoedigd:

 U plant, coördineert en controleert de opvolging en de kwaliteit van de zorgverlening aan de residenten/bewoners, met respect voor hun levensritme;
 U waakt over de correcte toepassing van de geldende regels en procedures binnen het rust- en verzorgingstehuis (RVT), in overeenstemming met het levensproject;
 U staat in voor het beheer en de omkadering van de teams, alsook voor de follow-up van het nursing-materiaal en voor de organisatie van regelmatige vergaderingen van het multidisciplinair team;
 U bent actief betrokken bij het leven van de residenten/bewoners, de therapeutische activiteiten en de interne en externe animaties;
 U moedigt samenwerking aan en onderhoudt contacten met verschillende interne en externe partners (behandelend arts, familieleden,…).

Profiel:

• U bent houder van een bachelordiploma of een brevet in de verpleegkunde, met bijkomende kaderopleiding in de verpleegkunde.
• U heeft minimum 5 jaar beroepservaring binnen RVT’s of (psycho-)geriatrische ziekenhuisdiensten.
• U houdt ervan zich te ontplooien in een multiculturele context.
• U bent graag actief betrokken bij het leven binnen het tehuis.
• U bent assertief en weet uw ideeën over te brengen.
• U bent houder van een SELOR-brevet of bent bereid dit te behalen.

Troeven:

• Ervaring als leidinggevende in de RVT-sector.
• Kennis van de tweede landstaal.

Voordelen:

• Voltijdse arbeidsovereenkomst
• Verloning volgens een voordelig barema
• Maaltijdcheques
• Vergoeding voor onregelmatige prestaties
• Voordeeltarieven voor medische zorgen in de publieke ziekenhuizen van Brussel
• Tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer
• Overname van alle nuttige anciënniteit
• Onmiddellijke aanwerving
• Extralegale voordelen
• Loopbaanbegeleiding
• Gerichte interne opleiding, vergoeding van externe opleiding mits voorafgaand akkoord van de directie
• Toegang tot gerichte beroepsopleidingen in functie van de aard van de loopbaanontwikkeling


Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk via: jobs@cpasbru.irisnet.be of per post: OCMW van Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel.


 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI