ERGOTHERAPEUT(E) (M/V)

Het OCMW van Brussel zoekt een ergotherapeut(e) (m/v) u zal werken in een rusthuis met 180 bewoners en samenwerken met een verzorgings- en een paramedisch team dat bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist, animatoren, sociale assistenten en een referendaris dementie.

Voor deze functie steunt u op uw ervaring en competenties om de bewoners maximaal hun onafhankelijkheid en autonomie te laten behouden, door hun integratie in hun nieuwe leefomgeving te vergemakkelijken en door hun welzijn na te streven.

Rol en verantwoordelijkheden:

 U stelt individuele en gezamenlijke programma’s op die gericht zijn op preventie en behoud van autonomie, en voert ze uit.
 U plaatst personen in concrete situaties, via dagelijkse bezigheden, ludieke, ambachtelijke of expressieve activiteiten, via de evaluatie van hun lichaamsverzorging of andere dagelijkse handelingen, via gerichte technieken of door specifieke toestellen als technische hulpmiddelen te gebruiken. U evalueert de bereikte resultaten en past op basis hiervan de te nemen acties aan.
 U waakt over de psychologische behoeften van de bewoners.

Profiel

 U behaalde een bachelordiploma in de ergotherapie.
 U hebt de gave om een goed contact te onderhouden met de bewoners en zo een vertrouwensklimaat te creëren.
 U maakt actief deel uit van een pluridisciplinair team.
 Uw persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een sterke interesse in menselijke relaties, door creativiteit, gedrevenheid, observatie- en organisatievermogen.

Ervaring met bejaarde personen is een troef.

Voorwaarden: arbeidscontract van bepaalde duur, 6 maanden, u bent houder van een SELOR-taalbrevet of bent bereid dit te behalen.

Voordelen: tussenkomst in abonnement openbaar vervoer, aantrekkelijke vakantieregeling, inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) en voortgezette opleiding.


Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?
Contacteer ons dan onmiddellijk via: jobs@cpasbru.irisnet.be of per post: OCMW van de Stad Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel.


 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI