ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

Het OCMW van Brussel zoekt een administratief medewerker (m/v) om het team van het departement van het personeel te versterken.

Deze functie houdt in dat uw bekwaamheden en ervaringen de administratieve stiptheid combineren met de creativiteit die nodig is voor het implementeren van het beleid inzake personeelsbeheer.

Rol en verantwoordelijkheden :

 U bent belast met de voorbereiding van de dossiers die voorgesteld worden aan de Raad (aanwervingen, loopbaanonderbrekingen, arbeidsongevallen …) en van de administratieve opvolging van de genomen beslissingen.
 In dit kader bent u belast met het opstellen van de nodige documenten (rapporten, overeenkomsten, brieven …) in het Nederlands en in het Frans, dit al naar gelang van de taalrol van het personeelslid.
 U dient verschillende administratieve documenten in te vullen die bestemd zijn voor andere administraties (Actiris, mutualiteit, familiale toelagen …).
 U blijft op de hoogte van de wetgevende evoluties. Als expert in de materies omtrent de loopbaan van de personeelsleden dient u de technische info hieromtrent aan hen te bezorgen en hen eventueel de verschillende alternatieven uit te leggen.
 U kunt er toe gehouden worden om eventueel te werken op zaterdagen (heel uitzonderlijk op zondagen) voor de bevorderingsexamens.

Profiel

 U bent alleen houder van een graduaat of van een bachelor diploma.
 Tweetalig te zijn (frans/nederlands) is vereist.
 U hebt uw humaniora in het Frans of in het Nederlands gevolgd en uw diploma hoger onderwijs in de andere taal behaald (Frans of Nederlands).
 U bent een dynamisch en creatief persoon, behept met zin voor initiatief en u hebt een praktische geest met een ontwikkelde zin voor organisatie.
 U bent bekwaam om in teamverband of autonoom te werken.
 U heeft een uitstekende kennis van de informatica (Word, Excel, mailing …).
 U hebt een uitgesproken belangstelling voor de materies die verband houden met het personeel (administratief en geldelijk statuut, arbeidsongevallen, wet op de arbeidsovereenkomsten ….).
 U bent in het bezit van het taalbrevet van SELOR of bereid om dit te behalen.

Een eerste ervaring in een administratie, een personeelsdienst of in een sociaal secretariaat strekken tot aanbeveling.

Voorwaarden : Overeenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar.

Voordelen : Tussenkomst in de abonnementskosten van het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, erkenning van de beroepservaring (openbare en/of privésector) en continue vorming.

Als u op zoek bent naar een omgeving die u zowel uitdagingen als stabiliteit biedt.


Neem contact op met ons op het volgende adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of op ons postadres : OCMW van Brussel – Departement van het Personeel – Hoogstraat 298A – 1000 Brussel. 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI