DIRECTEUR

Het OCMW van Brussel zoekt een directeur voor een instelling, erkend door het AAJ1, die kinderen tussen 8 en 18 jaar en hun families onderdak geeft en begeleidt (SAAE & SAIE)

Functiecontext

- Instelling van het OCMW van de Stad Brussel, erkend door de sector Jeugdhulp.
- Erkend voor 45 plaatsen SAAE2 (0-20 jaar) en 15 plaatsen SAIE3.
- De directie van Tehuis Juliette Herman wordt in haar taken bijgestaan door een coördinatrice (in de SAIE3) een door een pedagogische coördinatrice (in de SAAE2).
- Binnen het OCMW maakt Tehuis Juliette Herman deel uit van het Departement Instellingen en Medische Zorgen.
- Alle teams van het OCMW van de Stad Brussel streven hetzelfde doel na: de personen die zich tot ons richten, helpen om zich op verschillende vlakken te ontplooien; persoonlijk, sociaal, professioneel.

Rol en verantwoordelijkheden

Het is de taak van de directeur om de instelling uit te bouwen, beheren, structureren, organiseren en controleren volgens haar maatschappelijk doel. Hij handelt volgens de geldende voorschriften, zowel op niveau van het OCMW als van de FWB4 en van het ONE5, en met respect voor de begunstigden en de medewerkers.

Daarvoor moet hij in staat zijn om:
- een algemene visie ten behoeve van jongeren en hun familie te ontwikkelen
en te ondersteunen;
- de verschillende teams te sturen;
- de budgetten te beheren op niveau van het OCMW en van het AAj1.
- de administratie te beheren op niveau van het OCMW en van het AAj1.
- de communicatie en het netwerk ontwikkelen, zowel intern als extern.

Voorwaarden

 Over volgende getuigschriften beschikken:
o universitair diploma: master/licentiaat in de sociale- en menswetenschappen met pedagogische, sociale of gezondheidsoriëntatie OF master/licentiaat in engineering en sociale actie, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, beheerswetenschappen of gelijkgesteld.


o diploma of getuigschrift hoger onderwijs van het korte type of onderwijs voor sociale promotie in een pedagogische, paramedische of sociale richting.
 houder zijn van een SELOR-taalbrevet of bereid zijn dit te behalen.
 6 jaar ervaring in een psycho-socio-educatieve functie of een beheersfunctie in de jeugdzorg is een vereiste.

 Stuur uw kandidatuur voor 18/08/2017 per mail naar Mevr. Coppe en Mr. Kremer: mrvanderzijpen@cpasbru.irisnet.be met:
o gedetailleerd en actueel CV
o motivatiebrief
o kopie van de behaalde diploma’s.


Voordelen

 arbeidscontract van onbepaalde duur
 voortgezette opleiding op het terrein
 tussenkomst in abonnement openbaar vervoer
 aantrekkelijke vakantieregeling
 inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector)
 arbeidscontract van onbepaalde duur.

Contacteer ons onmiddellijk via: mrvanderzijpen@cpasbru.irisnet.be of per post: OCMW van de Stad Brussel – Tehuis Juliette Herman – t.a.v. Mevr. Coppe – Médoristraat 70 – 1020 Brussel. 
FR | NL   Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI