MAATSCHAPPELIJK WERKERS (M/V)

Het OCMW van Brussel zoekt maatschappelijk werkers (m/v) voor verschillende functies in zijn sociale diensten.

  • U bent op de eerste plaats referentiepersoon voor de hulpvrager, die met hem een integratieproject opzet en uitbouwt, die hem begeleidt door zijn integratieparcours
  • U werkt in een geest van het contractualiseren van de sociale hulp
  • U werkt met andere partners in de buurt samen opdat het OCMW werkelijk zou bedragen tot een geïntegreerd lokaal beleid

Profiel:

  • U bent houder van het diploma maatschappelijk werker of sociaal verpleger en in het bezit van het SELORbrevet of in staat om dit te verwerven
  • U beschikt over een sterk analytisch vermogen met zin voor synthese en goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
  • U bent nieuwsgierig, dynamisch en bekwaam om zowel zelstandig als in teamverband te werken .
  • U bent stressbestendig en in staat om met conflictsituaties om te gaan

Een ervaring in de overheidssector en de tweetaligheid zijn bijkomende troeven.

Anbod: verschillende types van arbeidsovereenkomst(mogelijkheid tot een statutaire benoeming), tussenkomst in verplaatsingskosten met het openbaar vervoer, aantrekkelijke verlofregeling, erkenning van de beroepservaring (privé en/of overheidssector), scholing en voortdurende vorming op het terrein.

Indien U op zoek bent naar een stabiele werkomgeving met vele uitdagingen ,

neem dan snel contact op het volgend adres : jobs@ocmwbru.irisnet.be of per brief : OCMW van Brussel – Departement Personeelszaken - Hoogstraat 298A – 1000 Brussel. 
FR | NL   


Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI