De Buurthuizen
Het Project X
Wijkregie

De Sociale Samu
Ateliers des Tanneurs
Vzw 1000 diensten
 
DE SOCIALE SAMU

Sinds 2006 hebben de ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Sociale Samu van Brussel gemachtigd voor het beheer van het winterplan.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Asiel en Migratie Maggie de Block heeft de Sociale Samu gemachtigd voor het openen van een bijkomende opvang van bijna 500 plaatsen, om een oplossing te kunnen bieden voor het daklozenpubliek dat op straat leeft en voor de problematiek van asielaanvragers die geen plaats vinden in de Fedasil-structuren. 

Waarom in Brussel en waarom de Sociale Samu van Brussel?

Omdat in navolging van de grote steden, Brussel het aan zichzelf verplicht is om een actieplan te voorzien om het hoofd te bieden aan deze situaties in tijden van grote kou. Men dient er zich wel van bewust te zijn dat de meerderheid van de mensen die een zwervend bestaan leiden zich op het grondgebied van de Stad bevindt.

De keuze voor een centrale plaats is eerst en vooral een waarborg voor toegankelijkheid.

Bovendien is de Sociale Samu erkend:
  • voor zijn operationele slagkracht in Brussel, dag en nacht, 365 dagen per jaar;
  • voor zijn strategische, geografische ligging (centrum, dichtbij stations en het centrum van de stad);
  • voor zijn infrastructuur en zijn uitrusting die toelaten om bijkomende plaatsen te openen in geval van nood of van crisis;
  • voor het aanbod aan diensten van de vereniging (psychosociale permanentie, verpleegzorgen, medische zorgen, enz.);
  • voor zijn bereikbaarheid voor gehandicapten, bejaarden, mishandelde vrouwen (alle soorten doelgroepen);
  • voor de kosteloosheid van zijn diensten en zijn onthaal met lage eisendrempel…
en uiteindelijk is de Sociale Samu van Brussel de operator die ‘s nachts actief is en samenwerkt met de andere medespelers, zoals de ziekenhuis- en politiewachtdiensten (die mishandelde vrouwen en mensen die uit hun woning gedreven werden of slachtoffers van een brand naar de Sociale Samu van Brussel brengt).

Buiten de winterperiode bedraagt het aantal gratis noodplaatsen in Brussel 158.
 
FR | NL   


Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI