De Buurthuizen
Het Project X
Wijkregie

De Sociale Samu
Ateliers des Tanneurs
Vzw 1000 diensten
 
HET PROJECT X

In huur gegeven woningen renoveren, om hen conform te maken aan de wet, waarbij personen opgeleid worden op de werven, en zonder dat de huurders de kosten betalen: daar wint iedereen bij. Dat is meteen de filosofie en de praktijk achter het Project X, een partnerschap tussen het OCMW en de Stad Brussel. Voor het OCWM van Brussel is het een middel om zijn verschillende opdrachten te vervullen via ťťn enkele actie.

In Brussel dient iedere woning die in huur gegeven wordt, in overeenstemming te zijn met de normen van de Huisvestingscode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betekent dat ze dient te beantwoorden aan de regels inzake gezondheid, veiligheid en uitrusting.

In Brussel beantwoorden niet alle woningen aan die regels. Daar zullen er dus werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden. Goedschiks of kwaadschiks.

Renovatie
In akkoord met de eigenaar van het gebouw, ontwerpt, becijfert en realiseert het Project X de werkzaamheden om de woningen in overeenstemming te brengen met de Huisvestingscode. Deze werkzaamheden worden grotendeels gesubsidieerd. De gerenoveerde woningen worden dan door het OCMW in beheer genomen.

Inschakeling
Het Project X is een project voor socio-professionele inschakeling. De werkzaamheden worden uitgevoerd door personen die leven van een inkomen van het OCMW en die wensen, middels een arbeidscontract dat "Artikel 60" genoemd wordt, technische vaardigheden op te doen of verder uit te bouwen op de werven van het Project X.

Wijken
Het Project X concentreert op het ogenblik zijn investeringen in het centrum van de Stad Brussel, in de buurt van het Rouppeplein, van het Masuiplein en van het Bloemhofplein (zie wijkcontract).
Het Project X wordt gefinancierd door de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Wijkcontracten "Bloemhof", "Rouppe" en "Masui". Het wordt ook gefinancierd door het Grootstedenbeleid.

 
FR | NL   


Naar een meer geÔntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI