DE GEZONDHEID

Toekenning van de gezondheidskaart en dringende medische hulp, dit zijn - onder andere - de acties van het OCMW van Brussel op het vlak van de gezondheid,...

Het toekennen van de gezondheidskaart
Op het vlak van de gezondheid kan het OCMW aan de behoeftige personen de kosteloosheid van de medische en apotheekkosten toekennen. Deze vormen van hulp worden verkregen via een gezondheidskaart die door de maatschappelijke werkers gevalideerd wordt, welke kaart de begunstigden machtigt om zich te begeven naar door het OCMW van Brussel erkende artsen, kinesitherapeuten en apothekers.

De dringende medische hulp
Het OCMW is bevoegd in zake dringende medische hulp. Het verleent bijstand aan iedere persoon die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevindt, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en waarvan de toestand, ten gevolge van een ongeval of een ziekte, dringende gezondheidszorgen vereist.


  • Contact :
    Hoogstraat 298a - 1000 BrusselAgrandir le planZie ook :


 
FR | NL   


Naar een meer geÔntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI