Voorzitter
    Ahmed EL KTIBI
Secretaris-generaal
Departement van de Sociale Actie
Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Departement Vorming
Departement van de Instellingen en Medische Zorgen
Departement der Werken
Departement van de Eigendommen
Departement der Financiën
Departement van het Personeel
Departement Communicatie en Organisatie
 
AHMED EL KTIBI

Geboren in 1954 in TAĎFA, Marokko, emigreert Ahmed EL KTIBI in zijn jeugd met zijn familie naar Nederland. Hij komt vervolgens naar BRUSSEL na een kort verblijf in LUIK. De geest van “mei 1968” vervult hem met energie als activist en hij neemt deel aan de strijd van de arbeiders en van de studenten van die tijd en behaalt terzelfdertijd de graad van licentiaat in maatschappelijk werk aan de U.L.B.

Ingeschakeld in het Brussels verenigingsleven, wordt Ahmed EL KTIBI achtereenvolgens opvoeder, maatschappelijk werker bij SOS Jeunes , vormingswerker in een buurthuis, coördinator in het midden van de bevoorrechte opleidingszones. Hij is ook actief lid geweest van verschillende bewegingen : Démocratie Plus, de Jeugdhuizen, het Brussels Intercultureel Actiecentrum, Coördinator van de sociale cohesieprogramma’s in de Gemeente Sint – Gillis gedurende 14 jaar, hij is van 1999 tot 2004 mededirecteur van de lokale missie van Sint – Gillis.

Ahmed EL KTIBI vestigt zich vervolgens in LAKEN waar hij bij de verkiezingen van 2000 tot Gemeenteraadslid van de Stad Brussel verkozen wordt, in 2004 wordt hij eveneens tot Brussels Parlementslid verkozen.

Zijn talrijke voorkeurstemmen bij de gemeenteverkiezingen stellen hem in staat van het mandaat uit te oefenen van Schepen van Openbare Werken, van de Participatie en van het Gelijke Kansenbeleid in 2006 en in 2012 van Schepen van Groene Ruimten, van Milieu en van de Internationale Solidariteit aan de Stad Brussel.

In 2009 en in 2014 wordt hij herverkozen in het Brussels Parlement waar hij achtereenvolgens de Commissie Milieu voorzit alvorens het Voorzitterschap op zich te nemen van de Commissie Sociale Zaken.

In 2017 wordt aan Ahmed EL KTIBI het Voorzitterschap toevertrouwd van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van BRUSSEL als gevolg van zijn eedaflegging : “ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.

Zijn actie op politiek vlak, zowel in het Brussels Parlement als aan de Stad Brussel, omvat de sociale aangelegenheden, de gezondheid, de opleiding en de toegang tot de tewerkstelling, de huisvesting, de milieu en de renovatie van de arme wijken ten voordele van hun bewoners. De leidraad van zijn politiek engagement : samenbrengen wat verdeeld is, gelijke kansen geven aan iedereen, strijden tegen ongelijkheden en discriminatie.

 


 
FR | NL   


Naar een meer geďntegreerd migratiebeleid, dank zij het FAMI